Asesoría 360º

Axestión é a confluencia dun bufete de avogados tradicional e unha Aesoría de empresas, que decimos poñer en común os nosos coñecementos e experenciais en distintos ámbitos do dereito para ofrecer un traballo de calidade.

Continuar con prácticas antigas nas que un so profesional procura dar resposta a todo non é sustentable, e proba disto é que so no 2016 o Congreso dos Deputados tramitou 16.497 iniciativas lexislativas, as que lle hai que engadir os Regramentos da Unión Europea, as leis do Parlamento de Galicia e as ordenanzas municipais de cada Concello.

Atrás quedan os tempos nos que os profesionais prestaban os seus servizos de forma aillada. Os novos bufetes e asesorías deben  evitar as disfuncións, ineficiencias e falta de responsabilidade ante os problemas, e que os clientes teñan unha visión de conxunto dos seus asuntos.

Axestión é sinónimo dun asesoramento completo, especializado e de calidade. Un asesoramento de 360 graos para vostede e para a súa empresa.