SL28C1F1_1

Asesoría laboral e marítima

]No cada vez mais complexo marco normativo e coas dispares resolución xudiciais, a desconfianza entre empresario e traballador non fai máis que medrar, xa que ningún ten claro cales son os seus dereitos e obrigacións.

Axestión procura clarexar esta maraña xurídica e ofrece un contacto directo para a resolución de dúbidas tanto para o empresario como para os traballadores, todo elo para que xurda unha relación basada na transparencia e mutua confianza que permita trocar situacións de conflicto nun clima de confianza e colaboración.

Asemade apostamos pola formación contínua dos nosos especialistas, que se apoian de bases de datos actualizadas e programas informáticos de última xeración, todo elo para estar sempre adaptados aos novos requisitos adminstrativos e aos cambios xurisprudenciais.

O transporte marítimo e a forma comercial mais empregada a nivel mundial, supón mais do 80 % do transporte de mercadorías tanto a nivel nacional como dende o punto de vista internacional, sendo na meirande parte de ocasións compatible e complementario  do transporte aéreo e tamén do terrestre.

O porto de Vilagarcia de Arousa atópase dentro dos mais importantes de Galicia, xunto cos de Vigo, A Coruña e Ferrol, posicionándose como un dos motores económicos e sociais da cidade.

En Axestión prestamos todo tipo de asesoramento tanto no eido do dereito privado, como no do dereito público na area do transporte de mercadorías e pasaxeiros.

 • Recursos Humanos.
 • Altas e baixas autónomos.
 • Altas e baixas Seguridade Social.
 • Xestión contratos no INEM.
 • Contratos de arrendamento de buques.
 • Xestión de alta e baixa de embarcacións.
 • Fletamento.
 • Contrato de remolque.
 • Consignación.
 • Axudas e Subvencións.
 • Elaboración de nóminas e seguros sociais.
 • Asistencia no SMAC e Xulgado.
 • Asistencia a inspeccións e representación ante órganos administrativos laborais
 • Solicitude permisos marisqueo e pesca.
 • Procedemento sancionador.
 • Responsabilidade patrimonial.
 • Accidentes de navegación.
 • Abordaxes e salvamento.