xunta_san_caetano_edif_4

Asesoría tributaria

A figura do asesor fiscal desenvolveuse pola gran complexidade do sistema tributario e pola carga que supón ao contribuinte a xestión, cálculo e presentación dos seus impostos.

Deste xeito dende Axestión garantizamos uns coñecementos amplos do sistema tributario e unha actualización constante polo contínuo cambio o que se ve sometido o noso marco legal.

A correcta planificación das distintas opcións de tributación, é vital para acadar un maior aforro fiscal no pago dos impostos, axustandose as distintas circunstancias persoais e económicas dos obrigados tributarios.

Non temas ao fisco.

  • Sucesións e doazóns.
  • Liquidación IVE, IRPF e Sociedades.
  • Procedemento administrativo tributario.
  • Elaboración e rexistro libros contables.
  • Campaña anual de Renta.
  • Contestación a requirimentos.
  • Recursos valoracións ante o T.E.A.
  • Representación ante a admistración Tributaria.