diego chaves

Diego Chaves Millán

Licenciado en Dereito. Universidade de Santiago de Compostela.
Master en Recursos Humanos. CEREM International Business School.
Curso de mediación laboral. FEMXA.
Letrado exercente Ica. Pontevedra.

diego@axestion.com

619 814 705

Asesoría tributaria

A figura do asesor fiscal desenvolveuse pola gran complexidade do sistema tributario e pola carga que supón ao contribuinte a xestión, cálculo e presentación dos seus impostos.

Deste xeito dende Axestión garantizamos uns coñecementos amplos do sistema tributario e unha actualización constante polo contínuo cambio o que se ve sometido o noso marco legal.

A correcta planificación das distintas opcións de tributación, é vital para acadar un maior aforro fiscal no pago dos impostos, axustandose as distintas circunstancias persoais e económicas dos obrigados tributarios.

Non temas ao fisco.

  • Sucesións e doazóns.
  • Liquidación IVE, IRPF e Sociedades.
  • Procedemento administrativo tributario.
  • Elaboración e rexistro libros contables.
  • Campaña anual de Renta.
  • Contestación a requirimentos.
  • Recursos valoracións ante o T.E.A.
  • Representación ante a admistración Tributaria.