laureano manuel

Laureano Manuel Barreiro Pereira

Licenciado en Dereito. Universide de Santiago de Compostela.

Experto en Dereito de Familia e Sucesións. Universide de Santiago de Compostela.

Especialista en Mediación Civil e Mercantil. Universidade de Pamplona.

Letrado exercente Ica. Pontevedra.

xuridico@axestion.com

655 260 954

Asesoría xurídica

Os emprendedores precisan de seguridade xurídica para o desenvolvemento dos seus proxectos empresariais. Ter a tranquilidade de poder centrarse en cumprir cos servizos contratados polos clientes, é fundamental para o éxito empresarial.

En Axestión somos conscientes de que poucas cousas distorsionan máis as actividades comerciais que os incumprimentos contractuais, accións inxustas das Administracións Públicas  e as demandas xudiciais inesperadas.

Para evitalo, ofrecemos un asesoramento legal proactivo que se anticipa aos riscos, un servizo de mediación Civil e Mercantil que busca a solución amizosa dos conflictos, e cando estos son inevitables, as pretensións dos nosos clientes son defendidas por letrados cunha experiencia profesional mínima de 10 anos.

  • Procesos familiares e sucesorios.
  • Testamentos especificos para empresarios.
  • Estatutos empresa familiar.
  • Separación de bens.
  • Protección de datos.
  • Divorcios e custodias de menores.
  • Reclamación de cantidade.
  • Mediación.
  • Redacción de contratos.
  • Desafiuzamentos e alugueres